Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sannolikhetsmonologen - Tage Danielsson

Tage Danielsson om sanning och sannolikhet när det gäller kärnkraftens risker.

Bakgrunden till monologen är haveriet vid kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg, Pennsylvania i USA den 28 mars 1979.