Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Energi och miljö

Kort historik där energikällor beskrivs och begrepp förklaras.

Elektricitetens första användningsområde var belysning. Det elektriska ljuset skiljde sig från all tidigare belysning. Dess sken var starkare och det kunde lysa i timtal utan att ljusstyrkan minskade. Elektrisk belysning upplevdes till en början som ett nästan magiskt fenomen, eftersom varken oljor, talg, ved eller ens någon brinnande låga var inblandad.