Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Energikunskap

Energimyndighetens Faktabasen är till för främst lärare och elever som vill veta mer om energi.

Olika aspekter av vad energi är undersöks. Alternativa energikällor, miljö, energi i världen och hur energisystemet fungerar.

Även en ordlista på energirelaterade termer.