Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ormar

De vanligaste frågorna om ormarna vi möter i vår natur.

Vilka arter av ormar finns i Sverige?
Hur ser man skillnad på de svenska arterna av ormar?
Hur ser man skillnad på hannar och honor av ormar?
Är det sant att ormarna föder sina ungar hängande i ett träd?
Är alla svenska arter giftiga?