Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sveriges Entomologiska Förening

En riksorganisation vars syfte är att intressera för och bevaka entomologin i landet.

Här hittar du: Entomologisk tidskrift » Lokalföreningar » Fridlysta insekter med mera