Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Alla dessa småkryp

Insekterna utgör 80 procent av våra kända djurarter. Vissa av dem vaknar till liv under våren medan andra väntar till sommaren.

Sidan innehåller mycket fakta och bilder på både trevliga och mindre trevliga insekter. Här hittar vi till exempel kackerlackor, steklar, getingar, trollsländor, nyckelpigor och fjärilar.  Fint bildmaterial.