Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Artnamn - småfjärilar

Kommittén för svenska djurnamn har inrättats för att arbeta med svenska namn på nordiska djurarter. Välkommen att tala om vad du tycker om förslagen och även ge egna namnförslag.

De svenska namn som Kommittén beslutar blir normerande för namnanvändningen inom Svenska artprojektet, med rekommendation till andra verksamheter som använder svenska namn att också följa dessa beslut.