Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Humlesidan

Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade.

Tar upp arter i Sverige. Innehåller bestämningsnycklar och mycket annat som rör humlor. Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala med stöd av Världsnaturfonden WWF.