Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sveriges Ornitologiska förening

Omfattande sida med aktuella rapporter om vårt svenska fågelliv.

Om fågelskydd, fågelforskning och tips på utflykter med lokala föreningar med mera.