Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Birding

Fotografier på fåglar från i första hand Sverige. I arkivet kan du leta efter familj - systematisk ordning - eller alfabetiskt.

 

 

 

 
Massor av fotografier på fåglar mestadels svenska men också från andra delar av världen av fotografen Lasse Olsson. Upphovsrätten gäller d v s bara titta inte ladda ner.

Svensk sida som också finns i en engelsk version.