Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Artportalen

Sida där du kan se vilka fåglar som kommit till Sverige och var de har observerats.

Under Dagens fynd, på Sverigekartan, väljer du vad du vill leta efter eller rapportera.

Artportalen är ett rapportsystem för växter, djur och svampar.