Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

De 5 stora

Om björnen, vargen, lon, järven och människan.

De 5 stora är ett projekt som svenska folkrörelser med naturskydd ställt sig bakom. Stundtals ett eldfängt och kontroversiellt ämne. Att bevara de stora rovdjuren i Norden.