Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Artiklar om djur

Studenter har som fördjupningsuppgift i zoofysiologi skrivit en kort populärvetenskaplig artikel om något djurfysiologiskt ämne.

Spännande artiklar i vitt skiftande ämnen som: " Hur djur klarar vattenbrist Hur djur klarar värme och kyla, Hur djur klarar extrema tryck, Fisk i luft och landdjur i vatten, Annorlunda andningssätt, Giftiga djur och djurgifter, Hur djur upplever omvärlden, Rörelser, färger och elström Orientering i tid och rum"