Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Genteknik, gen-etik

Projektet var inriktat på att göra eleverna väl förtrogna med nätsökning via Internet och kommunikationsnätverket First Class.

Vi valde temat genteknik därför att förändringarna är så stora inom området och med en så snabb frekvens att endast nätet erbjuder möjlighet att hålla sig väl uppdaterad i ämnet. En följd av detta blev att vi ägnade mycket tid till att diskutera frågan om källkritik vid nyttjande av Internet. I de förutsättningar som gavs i projektet betonade vi det angelägna i att å ena sidan ha ett allsidigt förhållningssätt till ämnet och å andra sidan också ge utrymme för såväl negativa risker med problemområdet som positiva möjligheter