Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsmatematik

Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull.

Projektet syftar att finna metoder som motiverar och aktiverar de vuxenstuderande på ett sätt så att de uppfattar sitt lärande i matematik som meningsfullt.