Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Den digitala ekoturen

Studiematerial med film, tips, experiment och annat spännande före eller efter besöket i den riktiga naturen.

Den digitala ekoturen

Boende är idag till stora delar skilt från naturens kretslopp. Men visst går det att leva som en del av naturen! Studiematerialet ger tips på hur man kan undersöka hur skogen mår, se vad som lever på ängen, mäta vattenkvalitén på sjöar.

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2005

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.