Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Databaser för inventeringar och elevarbeten

Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen.

Vi behöver bra och stabila system för att datalägga de olika inventeringarna som sker varje år. Vi behöver också ett registersystem för att indexera skriftliga arbeten så att elever själva kan göra sökningar och hitta relevant material. Tanken att integrera linjens GIS-undervisning med de traditionella inventeringarnas hantering och sammanställning av fältprotokoll finns.