Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 12 av 12 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Labbet

  Studiematerialet fungerar som inspiration men också som kunskapsbas för nyfikna naturvetare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2006-06-05
 2. Artikel

  Datamatte som pedagogisk modell

  Bona folkhögskola har provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 3. Artikel

  Folkbildningsmatematik

  Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-11
 4. Den digitala ekoturen

  Studiematerial med film, tips, experiment och annat spännande före eller efter besöket i den riktiga naturen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-06-05
 5. Artikel

  Folkbildning i Agenda 21 - barns rättigheter på distans

  Framtidsskeppet är ett projekt som kopplat samman barns rättigheter med Agenda 21

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 6. Artikel

  Genteknik, gen-etik

  Projektet var inriktat på att göra eleverna väl förtrogna med nätsökning via Internet och kommunikationsnätverket First Class.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 7. Artikel

  Databaser för inventeringar och elevarbeten

  Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 8. Artikel

  Natur, miljö och kultur i ett internationellt perspektiv

  Detta ITiS-projektet har bestått av flera olika delar med gemensamt syfte att öka kunskapen om de möjligheter IT erbjuder för att därigenom utveckla skolans verksamhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-08
 9. Artikel

  Uppfödarutbildning på distans

  Syftet med projektet var att genomföra Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning på distans i studiecirkelform och utveckla metoder och material för distansstudierna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-08
 10. Artikel

  Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd

  Grebbestads folkhögskola har utvecklat en kurs i marinbiologi med IT-stöd

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-01-09
 11. Artikel

  Att presentera projekt med IT-stöd

  Två elevprojekt som rpresenterades med hjälp av Power Point inför externa uppdragsgivare. Vattenekologilinjen tar externa uppdrag som man jobbar med och presenterar för sina uppdragsgivare. Nu med hjälp av IT-teknik

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 12. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-04-02