Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vetenskaplig metod & kritiskt tänkande.

Kretsar jorden kring solen? Kan homeopati bota sjukdomar? Får man kramp av att simma efter maten? Vetenskaplig metodik kan hjälpa oss att skilja sant från falskt. Här tipsar vi om material som tar upp vad vetenskap innebär och som riktar sig till lärare i naturvetenskapliga ämnen och andra intresserade.

Vetenskaplig metod & kritiskt tänkande.

Hur vet du det?

är ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Här finns företrädare för fackförbund, föreningar, studieförbund, myndigheter, universitet och högskolor m fl.
Här kan du läsa och ladda ner deras folder med viktiga frågor vi alla bör ställa oss
Budskap i "Hur vet du det"?

Factfullness e-bok och lärarhandledning

Lärare till elever som gått tre år på gymnasiet får fritt ladda ner boken Factfullness från Nobel Center.

Klartänkt

berör teman som vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel och hur dessa begrepp kopplar till innehåll och kunskapskrav främst i teknik och naturvetenskapliga ämnen men också i svenska.

Här hittar du lärarhandledning med filmer och länkar

Bioteknik

Genetik & Etik
Lärarhandledning till ett rollspel som passar gymnasieskolans kurser i naturkunskap, biologi och bioteknik, från Nobelstiftelsen.


Forskning som vill nå ut

Vetenskap & Allmänhet
Förening som sätter tilltro till kunskap, kompetens, bildning och forskning som strategiska frågor.

Relaterat material från Folkbildningsnätet

Vinklat eller fejk?