Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Natur, teknik & miljö

Visar 12 av 282 träffar på Natur, teknik & miljö

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildning i Agenda 21 - barns rättigheter på distans

  Framtidsskeppet är ett projekt som kopplat samman barns rättigheter med Agenda 21

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 2. Webbsida

  Miljöbalken

  Miljöbalken (SFS 1998:808). Lagtext

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-04-06
 3. Webbsida

  Teknik - frågor och svar

  Hur kan så tunga saker som flygplan flyga?

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-05
 4. Webbsida

  Rymden

  Hietaniemi Friskola i Övertorneo har skapat en hemsida om temat rymden.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-01-05
 5. Artikel

  Genteknik, gen-etik

  Projektet var inriktat på att göra eleverna väl förtrogna med nätsökning via Internet och kommunikationsnätverket First Class.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 6. Artikel

  Databaser för inventeringar och elevarbeten

  Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 7. Artikel

  Natur, miljö och kultur i ett internationellt perspektiv

  Detta ITiS-projektet har bestått av flera olika delar med gemensamt syfte att öka kunskapen om de möjligheter IT erbjuder för att därigenom utveckla skolans verksamhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-08
 8. Artikel

  Ekologiskt nätverk i Stockholm, med IT-teknik som resurs

  Projekt vars syfte var att främja och utveckla de ekologiska nätverken via IT-baserat samarbete i storstockholmsområdet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-05-14
 9. Artikel

  Uppfödarutbildning på distans

  Syftet med projektet var att genomföra Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning på distans i studiecirkelform och utveckla metoder och material för distansstudierna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-08
 10. Artikel

  Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd

  Grebbestads folkhögskola har utvecklat en kurs i marinbiologi med IT-stöd

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-01-09
 11. Artikel

  Att presentera projekt med IT-stöd

  Två elevprojekt som rpresenterades med hjälp av Power Point inför externa uppdragsgivare. Vattenekologilinjen tar externa uppdrag som man jobbar med och presenterar för sina uppdragsgivare. Nu med hjälp av IT-teknik

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 12. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-04-02