Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Natur, teknik & miljö

Visar 15 av 291 träffar på Natur, teknik & miljö

Sortera på:
 1. Webbsida

  Humlesidan

  Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-06-02
 2. Webbsida

  Holkar och bon - Ett myller av liv.

  Bygg bon till fåglar, bin, fladdermöss, humlor och igelkottar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-04-06
 3. Webbsida

  Sundweb - senaste nytt från djurens värld

  Korta nyheter och notiser från djurvärlden, både vilda och tama djur.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-06-25
 4. Webbsida

  Djuren på Nordens Ark

  Bilder och fakta över de nordiska djurarter som finns på Nordens Ark.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-06-25
 5. Webbsida

  Djurförsök

  En inblick i hur dagens forskare resonerar kring forskningsetik i allmänhet och djurförsök i synnerhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-30
 6. Webbsida

  Borås djurpark

  Information om djurparken. Parken har såväl afrikanska som nordiska djur.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-06-25
 7. Webbsida

  Artiklar om djur

  Studenter har som fördjupningsuppgift i zoofysiologi skrivit en kort populärvetenskaplig artikel om något djurfysiologiskt ämne.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-05-25
 8. Webbsida

  Animal Diversity Web

  Om alla världens djur.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-11-09
 9. Webbsida

  Lektioner i Life Science

  Med "Life Science" menas den del av biologin som ligger närmast människokroppen och dess kemi. Exempel på områden som typiskt hör till Life Science är farmakologi, molekylärbiologi och biokemi.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-01-02
 10. Artikel

  Miljöledning för folkhögskola

  Artikel om fortbildning när det gäller miljö- och hållbarhet på folkhögskola

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-01-03
 11. Webbsida

  ARKive

  Databas med fakta om ett mycket stort antal utrotningshotade växter och djurarter över hela världen. Här finns förutom information om varje art även möjlighet att söka separat i ett stort bildmaterial samt bland filmsekvenser. En stor del av sidan är direkt riktad till lärare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-12-28
 12. Artikel

  Gruv manifestation lördag 20.4 - Stockholm

  Demonstration Stockholm, största på år och dag kring miljön

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-04-22
 13. Artikel

  Miljöarbete på våra fhsk

  Här är resultatet av en fortbildning, en lathund för miljöledning och hur man kan aktivera deltagare

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-03-13
 14. Webbsida

  Naturkunskap

  NO-ämnen på högstadienivå. Experiment och mycket instruerande filmer.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-08
 15. Kommat

  Kommunicera matematik (Kommat) är en lärresurs som lärare kan använda i sin matematikundervisning för att öka kommunikationen i klassrummet, vilket gör att de studerande utvecklar sin förståelse för ämnet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-24 Skapad:2013-12-20