Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Natur, teknik & miljö

Visar 15 av 291 träffar på Natur, teknik & miljö

Sortera på:
 1. Webbsida

  "Aktivitet och laborationer ger kunskap, tilltro och lust till matematik."

  Läraren Hans Heikne berättar om sin syn på undervisningen i matematik.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-31 Skapad:2006-06-19
 2. Artikel

  1. Utrota fattigdom för alla

  Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.

  Uppdaterad:2015-12-07 Skapad:2015-12-07
 3. Artikel

  2. Utrota hunger

  Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

  Uppdaterad:2015-12-07 Skapad:2015-12-07
 4. Artikel

  Adobe Connect

  Adobe Connect är en plattform där vi ses i ett klassrum.

  Uppdaterad:2014-12-03 Skapad:2014-12-03
 5. Webbsida

  Age of the dinosaurs

  Detta är förmodligen den mest kompletta och definitivt den mest innehållsrika av alla webbplatser om dinosaurier.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-22 Skapad:2004-02-11
 6. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2019-08-19 Skapad:2019-08-19
 7. Webbsida

  Aktuell Hållbarhet

  Nyheter inom miljö, hållbarhet och CSR

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-05 Skapad:2008-06-10
 8. Webbsida

  Alla dessa småkryp

  Insekterna utgör 80 procent av våra kända djurarter. Vissa av dem vaknar till liv under våren medan andra väntar till sommaren.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-02 Skapad:2005-04-18
 9. Webbsida

  Animal Diversity Web

  Om alla världens djur.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-11-09
 10. Webbsida

  Animated Engines

  Om motorer och hur de arbetar. Med hjälp av tydliga animerade bilder ser och förstår man precis hur olika motorer är uppbyggda och fungerar.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-11 Skapad:2009-01-29
 11. Webbsida

  ARKive

  Databas med fakta om ett mycket stort antal utrotningshotade växter och djurarter över hela världen. Här finns förutom information om varje art även möjlighet att söka separat i ett stort bildmaterial samt bland filmsekvenser. En stor del av sidan är direkt riktad till lärare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-12-28
 12. Webbsida

  Artdatabanken

  Ett kunskapscenter om Sveriges art- och naturtyper. Även släktskap mellan arterna, rödlistning med mera. Appar finns.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-01-07 Skapad:2005-03-02
 13. Webbsida

  ArtDatabanken

  Faktarik med detaljrika foton som gör identifieringen både inspirerande och lärorik. ArtDatabanken är Sveriges kunskapscentrum för arter och naturtyper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-10-04
 14. Webbsida

  Arter - Havs och Vattenmyndigheten

  Fiskar i svenska vatten. Nyheter och rapporter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-02 Skapad:2004-11-24
 15. Webbsida

  Artiklar om djur

  Studenter har som fördjupningsuppgift i zoofysiologi skrivit en kort populärvetenskaplig artikel om något djurfysiologiskt ämne.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-05-25