Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Natur, teknik & miljö

Visar 15 av 221 träffar på Natur, teknik & miljö

Sortera på:
 1. Webbsida

  "Aktivitet och laborationer ger kunskap, tilltro och lust till matematik."

  Läraren Hans Heikne berättar om sin syn på undervisningen i matematik.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-31 Skapad:2006-06-19
 2. Webbsida

  Age of the dinosaurs

  Detta är förmodligen den mest kompletta och definitivt den mest innehållsrika av alla webbplatser om dinosaurier.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-22 Skapad:2004-02-11
 3. Webbsida

  Aktuell Hållbarhet

  Nyheter inom miljö, hållbarhet och CSR

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-05 Skapad:2008-06-10
 4. Webbsida

  Alla dessa småkryp

  Insekterna utgör 80 procent av våra kända djurarter. Vissa av dem vaknar till liv under våren medan andra väntar till sommaren.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-02 Skapad:2005-04-18
 5. Webbsida

  Animal Diversity Web

  Om alla världens djur.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-11-09
 6. Webbsida

  Animated Engines

  Om motorer och hur de arbetar. Med hjälp av tydliga animerade bilder ser och förstår man precis hur olika motorer är uppbyggda och fungerar.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-11 Skapad:2009-01-29
 7. Webbsida

  ARKive

  Databas med fakta om ett mycket stort antal utrotningshotade växter och djurarter över hela världen. Här finns förutom information om varje art även möjlighet att söka separat i ett stort bildmaterial samt bland filmsekvenser. En stor del av sidan är direkt riktad till lärare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-12-28
 8. Webbsida

  Artdatabanken

  Ett kunskapscenter om Sveriges art- och naturtyper. Även släktskap mellan arterna, rödlistning med mera. Appar finns.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-01-07 Skapad:2005-03-02
 9. Webbsida

  ArtDatabanken

  Faktarik med detaljrika foton som gör identifieringen både inspirerande och lärorik. ArtDatabanken är Sveriges kunskapscentrum för arter och naturtyper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-10-04
 10. Webbsida

  Arter - Havs och Vattenmyndigheten

  Fiskar i svenska vatten. Nyheter och rapporter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-02 Skapad:2004-11-24
 11. Webbsida

  Artiklar om djur

  Studenter har som fördjupningsuppgift i zoofysiologi skrivit en kort populärvetenskaplig artikel om något djurfysiologiskt ämne.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-05-25
 12. Webbsida

  Artnamn - småfjärilar

  Kommittén för svenska djurnamn har inrättats för att arbeta med svenska namn på nordiska djurarter. Välkommen att tala om vad du tycker om förslagen och även ge egna namnförslag.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-02 Skapad:2004-08-12
 13. Webbsida

  Artportalen - Dagens fynd

  Sida där du kan se vilka fåglar som kommit till Sverige och var de har observerats.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-04 Skapad:2003-04-03
 14. Webbsida

  Artportalen.se

  Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-23 Skapad:2004-04-15
 15. Webbsida

  arXiv.org

  Pedagoger inom det naturvetenskapliga området har här tillgång till aktuella forskningsartiklar i fulltext inom områdena fysik, matematik, datavetenskap, kvantitativ biologi samt statistik.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-10 Skapad:2017-04-24