Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om att göra skärminspelningar

Att göra skärminspelningar är idag enkelt, rent tekniskt. Att få det som en önskar kanske kräver några övningstillfällen. Efter några gånger känner de flesta sig ganska bekväma med att höra sin röst och se sin bild, så ge det några försök! Pedagogiskt finns det många vinster med att låta deltagare se på instruktioner och föreläsningar innan lektionen. Resonemang kring detta ligger dock utanför denna kortkurs ram

Om att göra skärminspelningar

Uppe till vänster länkas till några undersidor om och med skärminspelningar och olika resonemang kring detta.

Utrustning som krävs

Det krävs egentligen inte särdeles avancerad eller dyr utrustning för att spela in skärmvideo. En klarar sig långt med en enkel webbkamera och ett headset. I dessa inspelningar används en Logitec C270 webbkamera för 200 kronor och ett Logitec headset för ungefär samma pengar. Sen beror kvalitén på ljudet på hur mycket ljud som är i omgivningen, hur nära munnen mikrofonen är och om den t.ex. sitter rakt framför munnen eller straxt bredvid. En liten "strumpa" på mikrofonen kan rekommenderas för att minska störningar från utandningsluften.

De flesta moderna datorer klarar utan problem att göra skärminspelningar. En del Netbooks kan ha problem att orka med vissa inställningar, men fungera bra om kvaliteten sänks på bild och ljud. Pröva och se.

Skall en föreläsare vara med i sin skärminspelning eller skall den vara utan föreläsare? Kanske lite i början, men sedan klickas bort? I den första filmen resoneras lite kring det.