Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mobilen: Redigera och ladda upp, samt några uppgifter.

Så här jobbar du med appen och så laddar du upp det du spelat in till YouTube

Uppgifter

Gör du detta på egen hand kan följande uppgifter vara lämpliga att genomföra.

  • Prova att göra en film av något och ladda upp den till YouTube.
  • Pröva sen att bädda in den i ett meddelande i FirstClass (fungerar endast i FC-webb).
  • Därefter kan du fundera igenom ett kursmoment som du skulle vilja pröva att använda denna teknik gentemot.

Lycka till.