Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filma med mobilen: Ladda upp filmer till YouTube

Det är enkelt att ladda upp filmer till YouTube från både Android och iOS.

Här är Googles beskrivning av hur du gör från olika system. Där finns också mycket annat som är bra att veta. Exempelvis hur du gör för att kunna lägga upp längre filmer än 15 minuter, vilket är den normala övre gränsen för hur långa filmerna får vara.

Ladda upp videor - YouTube hjälp