Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Open Source

Ett studiematerial om öppen programvara s.k. Open Source.

Open Source

Här följer lite kortfattad information om vad Open Source är och hur du kan använda dig av sådan programvara.