Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Open Source-definitionen

Definitionen av vad som är Open Source.

Här kommer en fri översättning av definiitonen av Open Source så som den är uttryckt på The Open Source Initiatives webbplats:

 

1 Fri återdistribuering

Licensen ska inte förhindra någon att sälja eller ge bort mjukvaran som en del av ett större paket av programvaror från olika källor. Licensen ska inte kräva en royalty eller avgift för sådan försäljning.

2 Källkod

Programmet måste inkludera källkoden och dessutom måste det tillåtas att distribueras i både källkodsform och kompilerad form. Man får inte medvetet försvåra läsningen och förståelsen av källkoden.

3 Härstammande arbeten

Licensen måste tillåta modifieringar och programvara som härstammar från den urprungliga. Dessa program måste sedan tillåtas att distribueras under samma villkor som den ursprungliga programvaran.

4 Integriteten av upphovsmannnens källkod

Man kan inskränka möjligheten att distribuera programvaran i modifierad form, men då måste man tillåta att programmet kan patchas genom fristående program.

5 Ingen diskriminering av personer eller grupper

Licensen får inte diskriminera någon person eller grupp av användare.

6 Ingen diskriminering av användningsområde

Licensen får inte förhindra att programvaran används inom något särskilt användningsområde.

7 Distribuering av licens

Licensen förknippad med programvaran måste gälla även distribuerade program utan något behov av en ny licens.

8 Licensen får inte vara kopplad till en specifik programvara

Ett program får inte kopplas till ett särskilt paket av program utan måste betraktas som en egen entitet.

9 Licensen får inte inskränka annan programvara

Man får inte lägga till restriktioner av användandet av programvaran tillsammans med annan programvara. Man kan t ex inte säga att detta program får bara användas med andra Open Source-program.

10 Licens måste vara teknologineutral

Licensen måste tillåta att programvaran får användas på vilken teknisk plattform som helst.