Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Open Source – kort introduktion

Programvara med öppen källkod kallas för Open Source. Här kan du läsa mer på folkbildningsnätets tema-sida.

Open Source – kort introduktion

Kommersiella datorprogram där man som användare inte kan ändra programmets källkod kallas för Closed Source. Open Source går i motsatt riktning och öppnar källkoden för att olika utvecklare ska kunna utveckla programmet och t ex bygga ut funktionalitet.