Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tülays IKT-sida

Tülay Gürgüns urval av digitala resurser för pedagoger och andra som vill skapa och söka med hjälp av nätet. 

Här finns också delar om upphovsrätt och varför den finns samt ett teoriavsnitt. 
Målgrupp är ungdomsskolan i första hand.