Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

DigiRef - öppna lärresurser

Granskade och öppna resurser, här kan du söka material i ditt ämne. Du som lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt eget material.

DigiRef - öppna lärresurser

Allt material är granskat och uppmärkt. Det går också utmärkt att själv dela med sig om du har något bra pedagogiskt material eller tips.