Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digitaliseringskonferens 2018

Digitaliseringen påverkar oss alla och kunskap om digitalisering och praktiskt handlag med teknik är idag en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Folkhögskolornas digitaliseringskonferens 2018 riktade sig till lärare och skolledare inom folkhögskolan och gav möjlighet till fördjupad kunskap och nyttiga erfarenhetsutbyten under eftermiddagens workshop.

Två föreläsningar

1: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

En bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som den digitala tekniken för med sig. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, pedagoger såväl som deltagare, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna om vår integritet.

 

Anders Thoresson är teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal. Läs mer på http://anders.thoresson.se


2: Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld

Skärmen; verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad folkhögskola möta?

Joakim Sveland är utbildad folkhögskolelärare och arbetar på Birkagårdens folkhögskola. Han är en av grundarna till Informationspedagogerna och föreläser om hur vi påverkas av digitaliseringen. Läs mer på http://informationspedagogerna.se