Det fria ordet 250 år

Tryckfrihetsförordningen firar 250-årsjubileum 2 december 2016. Vi tipsar om historiska och aktuella aspekter på en viktig grundlag, även lärarmaterial.

Tryckfrihetsförordningen 250 år - världens äldsta i sitt slag

Förordningen innebär att det inte skall finnas någon förhandsgranskning eller censur. Men kampen för en obegränsad yttrandefrihet blev lång i Sverige, och i stora delar av världen är den ännu inte en självklar rättighet. Historien visar att det fria ordet utsätts för ständiga utmaningar och måste erövras på nytt. Jubileumsåret 2016 är ett tillfälle att uppmärksamma det fria ordet i Sverige och världen, i historien, nuet och framtiden. 

250 år av fritt ord
Föreningar och organisationer som vill uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen. På webbsidan hittar du intressant källmaterial, information, föreläsare och experter.

Skrift att ladda ner; 1766 års tryckfrihetsförordning - bakgrund och betydelse. Den tryckfrihetsförordning som utfärdades den 2 december 1766 var inte bara den första i Sverige utan den första i världen som gjorde frihet att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag. De idéer som låg bakom förordningen var däremot inte unika. Författare Jonas Nordin, KB.

Utställning att beställa som består av ett urval teckningar och texter. Bilderna beskriver den svenska tryckfrihetens historia på ett enkelt, roande men samtidigt informativt och kunnigt sätt från den tid då tryckkonsten var ny, särskilt kring 1766, och fram till i dag. Bibliotek får rabatt.

Vad innebär tryckfrihet?

Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar. 

Yttrandefrihetsgrundlagen är nyare, den tillkom 1991. Den har stora likheter med tryckfrihetsförordningen. Förbudet mot censur, meddelarfriheten, rätten till fri informationsspridning och anonymitet samt förbudet att forska efter källor gäller även här. Sveriges Riksdag förklarar de båda lagarna. 

Lagen har vuxit fram i takt med att nya medier har utvecklats. Förmedlas något som kan ses som hets mot folkgrupp eller om det visas filmer med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller också om vi skadar staten och samhället genom att publicera något som innebär landsförräderi eller spioneri.

Yttrandefriheten & internet

Mediegrundlagskommitténs betänkande presenterades i september 2016.
Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit den mer omfattande Yttrandefrihetskommitténs slutsatser, från 2012, att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i sina grunder ska ligga fast och vidareutvecklas. Samtidigt har medieutvecklingen, internationaliseringen och inte minst EU-rättsliga förpliktelser lett till att vissa förändringar ansetts nödvändiga

En skrift från Internetstiftelsen resonerar kring förordningen i förhållande till att det fria ordet idag har fått en annan innebörd
Internetguide om yttrandefrihet

Om medier & tryckfrihet för läraren

SO-rummets artiklar och lektionsmaterial Här hittar du bland annat filmen Vad är grejen med tryckfrihet? 6 min.

Expert på medier är en handbok med tips och lektionsförslag till lärare från Statens medieråd och Mediekompass om medie- och informationskunnighet. Den går att läsa direkt här

tecknad bild: En man slår upp en tidningssida och en annan man förfasas

Mediekompass har också lektionstips som berör fria medier och tryckfrihet.

News literacy från WAN med medieverktyg och frågeställningar

Satiriska teckningar av Michel Cambon som kan inspirera till egna alster?


Åsikter om förföljelse på nätet


Alexandra Pascalidou skriver om yttrandefrihet och åsiktskorridorer på 250 år av fritt ord.

"Hatet driver människor till självcensur" Svenska PENs ordförande Ola Larsmo tar strid mot näthatet.

Internationellt om pressfrihet och censur

bokomslag

Aktuellt om pressfrihet runt om i världen från
WAN - World Association of Newspapers

10 Most Censored Countries, CPJ
Committe to Protect Journalists

Reporters Without Borders
Hur läget är för journalister som försöker rapportera från olika delar av världen. Du kan snabbt kolla upp läget via de interaktiva flikarna som bevakar varje världsdel. Press Freedom Barometer rapporterar om antalet reportrar som fängslats eller dödats. 
Organisationen har också lagt ut en bok för skribenter. Defence Handbook for Journalists and Bloggers

Källor:
CPJ - Committe to Protect Journalists
Internetstiftelsen
KB - Kungliga biblioteket 
Sveriges Riksdag
RWB - Reporters Without Borders
SO-rummet
Statens Medieråd
SVT
WAN - World Association of Newspapers and News Publishers
250 år av fritt ord
Illustrationer: KB, Michel Cambon, Internetsstiftelsen