Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Tryck- och yttrandefrihet

Visar 6 av 6 träffar på Tryck- och yttrandefrihet

Sortera på:
 1. Artikel

  Pressfrihetens dag 3 maj - läget i världen 2019

  Att i tryck få lov sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon lag ses i många länder som en grundläggande rättighet. En rättighet som idag är hotad på många håll och som inte gäller i alla delar av världen. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-09 Skapad:2017-04-26
 2. Webbsida

  Tryckfrihetsförordningen

  Grundlag som reglerar principer för det tryckta ordet. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-01 Skapad:2004-02-27
 3. Webbsida

  Yttrandefrihetsgrundlagen

  Är en av våra grundlagar. Den reglerar principer för etermedier, film och video.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2004-02-27
 4. Webbsida

  Justitiekanslern (JK)

  Tryck- och yttrandefrihetsärenden. Läs om beslut i tryck- och yttrandefrihetsfall.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2006-04-17
 5. Webbsida

  Offentlighetsprincipen

  Regeringskansliet informerar kort och koncist om offentlighetsprincipen. Även länkar till sidor om sekretess och meddelarskydd.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-04-17
 6. Webbsida

  Publicistklubben

  Klubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Man anordnar debatter i aktuella mediefrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-28