Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Project Censored

Strävar efter att få vanligt folk att förstå vikten av oberoende journalistik och vill lyfta fram nyhetshändelser som aldrig blir stora rubriker i den etablerade pressen.

"The news that didn´t make the news"