Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lär om medier

En sajt om medveten medieanvändning. Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. Här finns övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Lär om medier

Lär om medier ger redskap och handledning till både granskning och aktivitet. Bra fortbildning och massor av tips för dig som pedagog. Bland annat finns reflektionsfrågor och lektionstips till de olika avsnitten. 

MIK för mig är ett utbildningspaket där du kan uppdatera dig själv eller varför inte som underlag för en studiedag på din skola eller med din arbetsgrupp. Medie- och informationskunnighet - MIK - är en nödvändig kompetens för alla idag.