Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nyhetsvärderaren

Falska nyheter kan lura vem som helst. I Nyhetsvärderaren ses falska nyheter som en utmaning som lärare, elever och forskare tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt. Valspecial är ett sådant samarbete och återfinns på sidan.

Nyhetsvärderaren

Att tro att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. 

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.