Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nordicom

Medietrender dokumenteras. Länkar till publikationer som du kan ladda ner, aktuell mediestatistik, forskning och konferenser.

Syftet är att informera om medie- och kommunikationsforskningen i Norden. 

NORDICOM är en förkortning för Nordic Information Centre for Media and Communications Research och är en institution inom Nordiska Ministerrådet.