Nordicom

Medietrender dokumenteras. Länkar till publikationer som du kan ladda ner, aktuell mediestatistik, forskning och konferenser.

Syftet är att informera om medie- och kommunikationsforskningen i Norden. 

NORDICOM är en förkortning för Nordic Information Centre for Media and Communications Research och är en institution inom Nordiska Ministerrådet.