Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Mediegranskning

Visar 15 av 20 träffar på Mediegranskning

Sortera på:
 1. Artikel

  Pressfrihetens dag 3 maj - läget i världen 2019

  Att i tryck få lov sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon lag ses i många länder som en grundläggande rättighet. En rättighet som idag är hotad på många håll och som inte gäller i alla delar av världen. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-05-09 Skapad:2017-04-26
 2. Webbsida

  Nyhetsvärderaren

  Falska nyheter kan lura vem som helst. I Nyhetsvärderaren ses falska nyheter som en utmaning som lärare, elever och forskare tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt. Valspecial är ett sådant samarbete och återfinns på sidan.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-04 Skapad:2018-12-03
 3. Webbsida

  Lär om medier

  En sajt om medveten medieanvändning. Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. Här finns övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-09 Skapad:2014-02-17
 4. Webbsida

  Nordicom

  Medietrender dokumenteras. Länkar till publikationer som du kan ladda ner, aktuell mediestatistik, forskning och konferenser.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2018-10-29 Skapad:2004-02-25
 5. Webbsida

  Myndigheten för press radio och tv

  Statlig myndighet som granskar anmälda radio- och tv-program. Vem som helst kan anmäla program men anmälan måste ha kommit till nämnden senast 6 månader efter att programmet sändes.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-10-16 Skapad:2004-02-27
 6. Webbsida

  Tryckfrihetsförordningen

  Grundlag som reglerar principer för det tryckta ordet. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-01 Skapad:2004-02-27
 7. Webbsida

  Maktbarometern

  Maktbarometern, är en kartläggning av vilka som har makten i våra sociala medier. Det är en genomgång från 2017, där de 30 största på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube är listade för att sedan vikta samman vilka som har störst makt i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-10 Skapad:2017-11-10
 8. Webbsida

  Institutionen för mediestudier

  Verksamheten omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Forskningen kännetecknas av tvärvetenskaplighet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2004-02-25
 9. Webbsida

  Medierna - Sveriges Radio

  Granskar medier & journalistik. Går bakom veckans rubriker & spanar in i framtidens medielandskap. Lyssna eller ladda ner.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2017-10-25
 10. Webbsida

  Medieutredningen

  Utredningen En mediepolitik för framtiden presenterades hösten 2015 och avslutades i november 2016. Sju olika delbetänkanden finns under fliken rapporter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2016-05-28
 11. Webbsida

  Statens medieråd

  Har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2005-02-26
 12. Webbsida

  Yttrandefrihetsgrundlagen

  Är en av våra grundlagar. Den reglerar principer för etermedier, film och video.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2004-02-27
 13. Webbsida

  Justitiekanslern (JK)

  Tryck- och yttrandefrihetsärenden. Läs om beslut i tryck- och yttrandefrihetsfall.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2006-04-17
 14. Webbsida

  Project Censored

  Strävar efter att få vanligt folk att förstå vikten av oberoende journalistik och vill lyfta fram nyhetshändelser som aldrig blir stora rubriker i den etablerade pressen.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2004-02-28
 15. Webbsida

  Institutet för Mediestudier

  Stiftelsens måls är att bedriva egen forskning eller sprida kunskap om andras forskning samt genom att vara mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2004-02-29