Opionsbildning eller propaganda?

När övergår informerande till att bli propagerande? Här finns lärarmaterial som analyserar och problematiserar begreppen.

Canada's New Army

Enligt NE är opinionsbildning processer genom vilka opinion uppstår, vidmakthålls och förändras

Propaganda en version som är avsedd att föra fram ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något eller någon. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka. 

När ordet informera används inom offentlig sektor (vård, skola, myndigheter) ger det uppfattningen att det skett en saklig bedömning innan informationstillfället.

Pedagogiskt material kring propaganda

Fejkskolan
En poddserie från UR som vill utmana vårt kritiska tänkande. Vad är sant - och vad är fejk? Vad är åsikter? Vad är propaganda? Hur ser historieskrivningen ut? Hur kan man analysera den information man stöter på? Vad kan vi lära oss av vår historia? Temat är drömbilder och skräckbilder i populärkultur, politik och propaganda. Varje avsnitt ca 8 min. Varje avsnitt ca 10 min. Lärarhandledning till serien finns här 

Konsten att övertyga är en del av materialet Propaganda och bilders makt från MIK
Förklaringar och praktiska uppgifter med uppdragsbeskrivning, fiktiva artiklar att utgå ifrån, ett bildmanus och diskussionsfrågor. Du hittar materialet en bit ned på sidan.

Propagandabilder
För dig som vill arbeta med bilder finns här en färdig lektion av läraren Alexander

Risk för påverkan
 Ett material från Forum för levande historia som består av fyra olika delar som behandlar olika perspektiv på propaganda och påverkan. Varje del består av två till tre steg. Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap som vi möter i vår vardag.

Du som lärare kan läsa mer under ”För läraren”. Du som elev får mer information om varje del av materialet under fliken ”Mer information”.

SO-rummet ger en historisk bakgrund till hur propaganda var en bärande del i nazityskland under 1930-1940-talet. Under artikeln av Carl-Henrik Larsson hittar du lärarmaterial om propaganda
 

Propaganda, historia, teori och analys

Filmade föredrag av Jimmy Vulovic att användas i undervisningen. Läs mer här 

Fördjupning:

ordet propaganda på röd och svart botten Of Martyrs and Robots, an essey by Megan Huska. The Yale Review October 2018.

 

Källor:

Forum för levande historia
NE
SO-rummet
Statens Medieråd
UR
Wikipedia
Yale Review

Affisch: Canada´s New Army av Eric Aldwinkle. Syfte att rekrytera soldater till WW1. Om du klickar på bilden här ovan får du mer information om affischen.