Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras - inte bestraffas

En fördjupad och nyanserad bild av vad källkritik är kan behövas. Begrepp som källtillit och sökkritik behöver föras in i våra diskussioner för att vidga perspektiven när vi lära ut kritiskt tänkande menar författaren.

Det finns många länkar och referenser i texten för den som vill gå vidare.

Ola Nilsson är IKT-pedagog i Trelleborg. Sidan publicerades i augusti 2018