Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka?

Ordet källkritik kan ge en felaktig bild av vad det handlar om. Kritisk granskning är bättre. För i det dagliga mötet med olika medier har vi stor användning av att vara uppmärksamma och diskutera sannolikhet, syfte, relevans och avsändare. Att dessutom kunna se saker ur olika synvinklar och upptäcka felaktigheter eller vilseledande information det är aldrig fel. Här finns tips, fakta, program och övningsmaterial för att träna upp det kritiska tänkandet. 

Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka?

Kunskap byggs utifrån tidigare källor

Var får vi vår kunskap ifrån? Oftast hämtar vi vår information från olika ställen som i sin tur har använt sej av andra källor och publikationer. Så vad är sant och vad är sannolikt i slutändan?

Vi tar det från början

I serien Kjellkritik undersöker Kjell Eriksson hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet när vi är våra egna publicister och redaktörer - vi delar artiklar, bilder och gör inlägg i sociala medier och konsumerar mer fakta än någonsin. Då är det viktigt att kunna förhålla sig kritiskt och inte tro på allt man läser, hör eller ser, samtidigt som det finns mycket som är sant och otroligt. 
En radioserie i åtta delar från UR, 2017

Hur fungerar vårt kritiska filter i vardagen?

Vi kan börja att granska vår information genom att kolla vem som är avsändaren och vad syftet är. Det är detta som kallas VVV-regeln: Vem säger Vad i Vilket syfte. Om vi tänker så även när vi ser en dokumentärfilm, läser ett avsnitt ur en lärobok, kollar en webbsida, ett reklaminslag läser ett twitterinlägg eller kollar på ett YouTube-klipp då har vi kommit en bit på väg med vår källkritiska granskning.  

Testa dig själv

Hur källkritisk är du? En snabb koll på ditt kritiska tänkande från Internetstiftelsen

Avslöja fejkade sidor & bilder 

De virala bluffarna sprids oftast genom Twitter, Facebook och andra tjänster.
Lajkande och delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller artikel innan du delar? Följ viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet.
Källkritik - Fejkade sidor - en serie från UR med arbetsblad till varje avsnitt

Det finns fler tjänster som hjälper till avslöja skojarna, Stefan Pålsson berättar om dem och källkritik i Kolla Källans lektionslåda.

 
  

Vi påverkas också av vem som är avsändare.

I en värld av informationsöverskott har vi en tendens att vara mer välvilliga till information från vänner, men med ämneskunskaper och en källkritisk checklista kan man undvika de värsta fällorna. Om källkritik för informationssökare av Bengt Haraldsson, KTH.


Relevans - vad som har betydelse för sammanhanget

De viktiga frågorna är: vem skriver och varför? I en studiesituation är nästa steg att fundera över om materialet jag hittat är relevant och intressesant för min frågeställning.


Användbart material att ladda ner

Kolla Källans checklista, klar att använda på direkten.

En bok från .se att läsa avsnitt av eller att ladda ner: Källkritik på Internet
 Bild av Åsa Kronqvist
Tänk innan du delar-bilden här till höger är från Åsa Kronkvists sida Källkritik för vuxna. Där hittar du fler tankeväckande och användbara bilder. 

 

Lärarmaterial & lektionstips

 
"Det viktigt att synliggöra för eleverna att Google och Facebook är aktörer i samhället som av olika skäl påverkar deras sökningar på nätet. Vi behöver hjälpa dem att använda redskapen bättre" menar Olof Sundin professor i informationsvetenskap. Till hjälp för pedagoger finns nu utbildningsmodulen Kritisk användning av nätet. Utgivare är Skolverket.

Grundkurser för lärare

Sju timmar källkritik för årskurs 7-9. Metod, upplägg och exempel från ett klassrum. 

Sju timmar källkritik för gymnasieskolan
Från Skolverkets Kolla Källan

Att ständigt värdera.. 

..och granska gör dej uppmärksam och frågvis. Källkritik är också en utmärkt ingång till olika slags diskussioner kring vad som är sanning, vad kunskap är, vad förkunskaper har för betydelse och mycket mer. Därför hänger källkritik och informationssökning ihop. Är du observant när du söker information och undrar vem som skriver och vem som vill dej något, om det är aktuellt, relevant eller tunt. Då har du kommit en bra bit på väg i din informationskompetens. 

Fördjupning

Om boken Kritiskt tänkande - i teori och praktik. Ett samtal på Bokmässan 2016 mellan två av författarna om hur lärare kan hjälpa elever att tänka mer kritiskt om det de möter på nätet. 30 min, UR
Boken förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och det källkritiska. Medverkande: Jack Werner, frilansjournalist, och Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan.

Lyssna också gärna på Markham Nolan: How to separate fact and fiction online som berättar om vilka fällor en journalist får akta sig för men också vilka fantastiska möjligheter det finns att kolla upp vad som är sant och mindre sant på nätet. Ett TED-talk på 13 min.

Bilden ovan: Källkritik en introduktion är från Christian Kleinherz, Lerums gymnasium.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.