Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Faktoider

Något som påstås vara sant men som visar sig vara en myt, det är en faktoid. Det kan handla om Bermudatriangeln, ättestupan eller saker som sagts om kända personer. Här får du klara besked. Kanske kan du testa i en grupp vad de tror är sant eller falskt?

Faktoider är enligt Peter Olausson: 
"... en uppgift som ser ut som ett faktum men som inte är det; en känd (hos allmänheten eller i någon specifik grupp) men sällan ifrågasatt osanning, halvsanning och/eller missuppfattning"

Faktoider finns också som bok.

Här kan du läsa mer om hur Fakoider kom till.