Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digital källkritik

Lektionsmaterial för den uppkopplade generationen. Med hjälp av praktiska övningar skapas klarhet och du har tagit de första stegen i att bli digitalt kompetent. För all pedagogisk personal som på ett eller annat sätt jobbar med internet som verktyg.

Digital källkritik

Pedagogiska textavsnitt med konkreta uppgifter och diskussionsfrågor, direkt inbyggda i arbetsmaterialet. De regelbundna övningarna gör det enkelt att praktiskt relatera till innehållet, vilket även främjar nyfikna tankar och diskussion.