Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Publicistguiden

I korta och lättförståeliga texter med tydliga exempel går guiden igenom vad som utmärker – och hur man själv skriver – olika typer av journalistiska texter. 

Publicistguiden

En introduktion till journalistikens värld och ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för lärare som vill använda nyheter, medier och journalistik i sin undervisning.

Bakgrunden är att om man skapar respekt och förståelse för journalistiken och dess uppdrag läggs också grunden för ett fortsatt livslångt lärande. Guiden går att ladda ner i sin helhet, 54 sidor, eller delvis. 

Publicistguiden är en del av Mediekompass Skrivarskola.