Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svenskarna och internet 2018

Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. 

Svenskarna och internet 2018

Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet 2018 visar också att de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen. Dessutom; Facebook minskar, vart fjärde spädbarn använder internet och för första gången är det en majoritet som betalar för digitala musik- och filmtjänster.

Detta och mycket mer intressant om vårt beteende på nätet kan du läsa om i de årliga rapporten som finns att både läsa direkt och att ladda ne

Nerladdningsbar version hittar du här

Bild från Internetstiftelsen.