Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Källkritik på internet

En sammanfattande handledning där du kan beta av ett avsnitt i taget. Ger ökad mediemedvetenhet och många tips även för den rutinerade nätanvändaren.

Källkritik på internet

Kapitlen finns som länkar på sidan. Du kan också ladda ner hela foldern direkt.

Ur förordet: "...hur du kan använda källkritik för att värdera källor på internet. Guidens syfte är att beskriva de grundläggande verktygen och metoderna för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. Eftersom alla som vill kan publicera information via internet behöver vi ställa oss frågor som: är källan det som den utger sig för att vara? Vad vill avsändaren? Vad är syftet med den här webbplatsen? Du behöver med andra ord förhålla dig till hur rimligheten i informationen står i förhållande till den som har skapat den".