Internet och svenskarna 2017

Årets rapport är släppt. Folkbildningsnätets utsände rapporterar

Den 19 oktober släpptes den årliga rapporten Internet och svenskarna. I Internetstiftelsen nya, fina lokaler i Norra Hammarbyhamnen presenterades den alldeles färska rapporten. Jag var där.

bild på rapportenRapporten som ligger på iis.se hemsida har adressen https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf

Man har intervjuat, per telefon eller över webben 3443 varav dessa var 355 ungdomar. Möjligheten att svara har varit öppen, dvs man har försökt sprida enkäten bland olika grupper och med hjälp av organisationer och nätverk. För de yngsta barnen är det föräldrarna som svarat.

Några saker som togs upp i presentationerna
- 94 procent av svenskarna har tillgång till internet. Det är en enprocentig ökning från året innan.

- 500 000 svenskar har fortfarande inte tillgång till internet idag. De allra flesta är äldre människor, så mycket som 430 000. Många av dessa äldre är de som inte kom i kontakt med internet i slutet av sina yrkeskarriärer. Den huvudsakliga orsaken till att de inte har internet är ointresse. Alltså inte infrastrukturfrågor, ekonomi etc. utan ointresse.

- För första gången är det fler än 50 procent internetanvändare i alla åldersgrupper. Även i den äldsta gruppen 76 år och äldre är det 55 procent som har internet. Gruppen 12-55 år är det 100 procentig internetnetanvändning (93% dagligen), 56-75 år 92 procent (71% dagligen). Bland 2-3 år är det 86 procent av kidsen som använder internet.

- epost är fortfarande det kommunikationsmedel som används mest, 97 procent, följt av chatt/direktmeddelande 83 procent (här är det Facebook messenger som förefaller vara det mest använda),

- Vad gäller de sociala medierna är det Facebook som är helt dominerande med 74 procent av svenskarna som användare. Och det verkar som att det fortsätter på samma nivå, alltså inte minskar, inte heller bland de ungdomsgrupper som idag har Facebook. Däremot spekulerades det om att barn som går in i tonåren nu inte är fullt lika intresserade av Facebook.

Som nummer två kommer Instagram med 53 procent användare. Trea på listan är faktiskt snapchatt med 33 procent, vilket har haft en mycket snabb ökningstakt de tre senaste år. Twitter kommer först på fjärde plats med 25 procent användare. Endast 6 procent är dagliga användare. Ökningen tros bland annat bero på Donald Trumps twittrande. Många vill gå in och se vilka dumheter som kommer därifrån...

- Vad gäller rörlig bild är naturligtvis Youtube helt dominerande med 86 procent användare. I åldersgruppen 12-25 är procentsatsen 100, vilket är ganska enastående. Men samtidigt ska man veta att endast 6 procent skapar något på Youtube. Efter Youtube kommer film/video på 81 procent, playtjänster 72 procent och Netflix med så mycket som 46 procent användare i undersökningen.

- Att lyssna på poddradio har vuxit snabbt till 45 procent men att lyssna på någon radiokanal på internet är ännu större, 60 procent. Lyssna på musik på nätet gör 84 procent varav 64 på Spotify.

- 81 procent läser tidningar på nätet (40% dagligen), e-böcker 30 procent både läsa och lyssna (5% dagligen).

Presentatörerna uppehöll sig en del kring Facebook där de menade att Facebook med sin enorma spridning nu måste räknas till internets infrastruktur. Samtidigt har Facebook blivit mer stängt med slutna grupper där diskussionerna förekommer. Att skriva på "väggen" har minskat mycket. Det reser ju frågan om vad det betyder att ett amerikanskt privatstorföretag på grund av sin storlek och genomslagskraft är en del av internets infrastruktur?

Man konstaterade också att nästan alla tjänster på internet ökar idag. Så använder tex. 73 procent över 18 år mobilt bankid och 66 procent Swish.

Oroar sig folk för vad som händer på nätet? 19 procent är oroade över att storföretag som Facebook och Goggle har sådan makt och inflytande medan 9 procent oroar sig för vad myndigheterna gör på nätet. Oron kanske borde vara något större kan man kanske tycka?

För Folkbildningsnätet

Ronny Schueler