Bredbandskollen.se

Bredbandskollen tar pulsen på bredbandsverige. Har du rätt hastighet?

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.

Finns även som app.