Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Söka information

Filmer som tar dig igenom informationssökningens första steg till de mer avancerade i söktjänsten Google.

För den som är ovan och undrar hur man bäst söker information på internet. Utmärkt för nybörjare eller för den som den som håller på att lära sig svenska.